Публічне акціонерне товариство «Ребус Україна»


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  15.03.2010 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на сум


15.03.2010р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «РЕБУС УКРАЇНА» (протокол б/н від 15.03.2010р.) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 49 980 448,00 (сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят тисяч чотириста сорок вісім) гривень 00 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій (форма існування – документарна) у кількості 49 980 448 (сорок дев’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят тисяч чотириста сорок вісім) штук номінальною вартістю 01 (одна) гривня 00 копійок.
Станом на 15.03.2010р. співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу –8330,07%; акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Інформація про розміщення акцій, яке може призвести до зміни власника великого пакета акцій, або збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, на момент прийняття рішення відсутня. Права, які отримують інвестори шляхом придбання акцій, що розміщуються, такі самі, як права акціонерів товариства, є рівними та визначені у Статуті та чинному законодавстві. Спосіб оплати: виключно грошові кошти в національній валюті України. Мета розміщення акцій та напрями використання отриманих коштів – збільшення статутного капіталу Товариства для забезпечення статутної діяльності та розвитку Товариства. Товариство зобов'язується не використовувати залучені від закритого (приватного) розміщення акцій кошти для покриття збитків. Голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства не придбавали і не придбаватимуть акції Товариства. Збитків, пов’язаних із зміною статутного капіталу, для акціонерів не передбачається. Конвертація цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачена. Іншої суттєвої інформації немає. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кононова Ксенія Юріївна
ProEmitent.INFO